• TBKTSG phỏng vấn Tổng Giám Đốc của Công ty CP Quốc Huy Anh nhân sự kiện Công ty CP Kính Thuận Thành chính thức là thành viên của Công ty CP Quốc Huy Anh

  • Nhằm phục vục cho chiến lược phát triển dài hạn, toàn diện và đa dạng hóa các dòng sản phẩm Silicone, đặc biệt là Silicone kết cấu trên thị trường Việt Nam và một số nước trong khu vực. Ngày 15/04/2016 Công ty CP Quốc Huy Anh và Apollo Silicone đã quyết định đầu tư mua 100% cổ phần của Công ty CP Kính Thuận Thành (TTG) - là đơn vị độc quyền phân phối Silicone cao cấp của tập đoàn Dow Corning  - USA tại thị trường Việt Nam gần 20 năm qua.

     

  • Công ty cổ phần Kính Thuận Thành xin trân trọng thông báo đến quý Khách Hàng về vấn đề thay đổi địa chỉ giao dịch (sản phẩm Silicone)