Những chính sách công ty cung cấp đến khách hàng:

1. Quy định và Hình thức thanh toán
2. Chính sách bảo hành
3. Chính sách vận chuyển
4. Chính sách đổi/trả hàng
5. Chính sách bảo mật thông tin