Hỏi: Một chai/xúc xích bắn được bao nhiêu mét?

Trả lời

Đang cập nhật câu trả lời

Hỏi đáp Silicone khác