Hỏi: Phân loại các loại mặt dựng

Trả lời

Mặt dựng là dạng vách dựng đứng được bao quanh tòa nhà không chịu tải trọng nào khác ngoài tải trọng của các chi tiết khung và những tác động của môi trường ngoại lực tác động lên. Mặc dù thuật ngữ này đôi khi có một vài hạn chế đối với vách dựng hệ khung kim loại. Định nghĩa này cũng bao gồm cả những phương pháp và nhiều vật liệu khác nhau bao gồm cả tấm betong đúc sẵn không chịu lực.

Có nhiều loại hệ mặt dựng khác nhau, tuy nhiên những thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất là các hệ mặt dựng sau:

  • Hệ dán
  • Hệ không dán
  • Hệ tấm ghép
  • Hệ khung có nẹp hỗ trợ
  • Hệ khung trám kết cấu
  • Hệ khung kết cấu

Mô hình mặt dựng kính của toàn nhà cao tầng hệ dán không nẹp cài

Hỏi đáp Silicone khác