Hỏi: Quy trình sử dụng sơn lót của Dow Corning (Primer)?

Trả lời

Chất sơn lót của Dow Corning phải được sử dụng theo cách dưới đây với điều kiện bề mặt phải sạch và khô:

  • Sử dụng băng dính lên các bề mặt xung quanh mối nối để tránh chất lót và chất trám lan sang những khu vực không mong muốn.
  • Tùy thuộc vào chất nền và điều kiện công việc, có hai cách khác nhau có thể được dùng để lót phủ. Cách thường được dùng là nhúng miếng vải sạch, khô và không có sơ vào bình nhỏ chứa chất lót và nhẹ nhàng lau một lượt mỏng lên bề mặt. Đối với những vùng "khó tiếp cận tới" và bề mặt gồ ghề, quét chất lót như tấm phim mỏng bằng một cái chổi sạch.
  • Thận trọng: Dùng chất lót quá mức sẽ gây mất sự bám dính giữa chất trám và chất sơn lót. Nếu đã sử dụng chất lót quá nhiều, một lớp bụi phấn sẽ xuất hiện trên bề mặt. Phần chất lót thừa sẽ được lau sạch thông qua việc lau sạch bụi mối nối bằng một miếng vải sạch, khô, không xơ hoặc bằng một chổi lông cứng không kim loại.
  • Kiểm tra bề mặt đã khô ráo chưa.
  • Bề mặt lúc này đã sẵn sàng đề sử dụng thanh đệm và chất trám. Chất trám phải được sử dụng cùng ngày với chất lót được sơn phủ. Bất kỳ bề mặt nào đã được lót phủ nhưng chưa được trám trong cùng ngày phải được làm sạch và lót phủ lại trước khi trám.

Quy trình sử dụng sơn lót để tăng cường độ bám dính

Cần biết thêm thông tin về kỹ thuật sản phẩm và tư vấn quy trình sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hỏi đáp Silicone khác