Hỏi: Tại sao ở những vị trí tường sơn nước với khung cửa silicone lại bị sơ cứng và bong tróc?

Trả lời

Đang cập nhật câu trả lời

Hỏi đáp Silicone khác