Hỏi: Ưu, nhược điểm khi dùng Silicone Chai, xúc xích (foil), thùng phi như thế nào?

Trả lời

Đang cập nhật câu trả lời

Hỏi đáp Silicone khác