• banner sản phẩm

Các loại chất trám đặc biệt - Dow Corning

Ngoài một số sản phẩm thông dụng được sử dụng phổ biến, Dow Corning cung cấp một số loại chất trám đặc biệt dùng cho các ứng dụng đặc biệt, nổi bật với những yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm cao hơn mà một số sản phẩm thông thường không thể đáp ứng được.