Kính nổi không màu của VFG là loại kính trong suốt, có độ phẳng nhẵn tuyệt đối và không gây hiện tượng méo kính. Kính nổi không màu được sản xuất bằng cách kéo một băng thủy tinh lỏng nổi trên bề mặt một bể thiếc nóng chảy. Băng kính được làm nguội dần dần trong một lò ủ, sau đó được rửa sạch, sấy khô, và cắt thành các tấm kính với những kích thước mong muốn.

Đặt hàng

Chi tiết

Kính nổi không màu của VFG là loại kính trong suốt, có độ phẳng nhẵn tuyệt đối và không gây hiện tượng méo kính. Kính nổi không màu được sản xuất bằng cách kéo một băng thủy tinh lỏng nổi trên bề mặt một bể thiếc nóng chảy. Băng kính được làm nguội dần dần trong một lò ủ, sau đó được rửa sạch, sấy khô, và cắt thành các tấm kính với những kích thước mong muốn.

Chiều dày

2134x1524

2134x1676

2438x1829

3048x2134

3658x2134

3658x2438

3mm

 

 

 

 

 

4mm

 

 

 

5mm

 

 

6mm

 

 

 

 

 

8mm

 

 

 

 

10mm

 

 

12mm

 

 

 

 

15mm