Kẹp kính dành cho phòng tắm có nhiều chủng loại và đa dạng về góc độ như: 0 độ, 90 độ, 135 độ, 180 độ. Có hai loại kẹp thông dụng được sử dụng là loại đơn, danh cho tường và kính và loại đôi sử dụng cho kính nối kính.

Đặt hàng

Chi tiết

Kẹp kính dành cho phòng tắm có nhiều chủng loại và đa dạng về góc độ như: 0 độ, 90 độ, 135 độ, 180 độ. Có hai loại kẹp thông dụng được sử dụng là loại đơn, danh cho tường và kính và loại đôi sử dụng cho kính nối kính.

Bảng thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm SW303A SW304A SW3041A SW3049A
Vị trí sử dụng Tường - Kính Kính - Kinh Kính - Kính Kính - Kính
Vật liệu Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304
Độ dày kính 8 - 10mm 8 - 10mm 8 - 10mm 8 - 10mm
Góc kẹp 0 độ 180 độ 135 độ 90 độ

Hình ảnh thông số kỹ thuật thi công của sản phẩm