• banner sản phẩm

Silicone thương mại - Xiameter Dow Corning

Chất trám Xiameter - DOW CORNING® là loại chất trám silicone cao cấp, lưu hóa trung tính và Axit được thiết kế cho nhiều dạng lắp đặt kính khác nhau, những ứng dụng chống chịu thời tiết và Thương mại chuyên nghiệp. Chất trám sẽ liên kết để tạo ra một mối nối chống thấm nước tốt trên hầu hết các loại vật liệu xây dựng.