Dow Corning P Primer là loại sơn lót tăng cường độ bám dính cho các loại vật liệu xây dựng có dạng chất nền xốp, như Beton. Sản phẩm có dạng dung môi loãng, lưu hóa ở nhiệt độ môi trường

Đặt hàng

Chi tiết

Dow Corning P Primer là loại sơn lót tăng cường độ bám dính cho các loại vật liệu xây dựng có dạng chất nền xốp, như Beton. Sản phẩm có dạng dung môi loãng, lưu hóa ở nhiệt độ môi trường