Dow Corning cho bạn những chọn lựa đáp ứng nhu cầu thay đổi trong kinh doanh, giúp bạn cải tiến sản phẩm và phát triển công việc kinh doanh tại Việt Nam thông qua hai thương hiệu. Thương hiệu Dow Corning® cung cấp những sản phẩm và giải pháp đặc biệt mang tính sang tạo. Thương hiệu XIAMETER® cung cấp sự lựa chọn thuận tiện và đáng tin cậy thông qua việc mua silicone phổ thông qua mạng với chất lượng tương đương và giá cả cạnh tranh.

Tin tức & Sự kiện khác